Bizi Arayın: 0533 157 44 61

Aile Terapisi

AİLE TERAPİSİ NEDİR?

Sağlıklı aile, yoluna çıkması muhtemel her soruna karşın üstesinden gelebilen yoluna devam edebilen aile olarak tanımlanabilir. Problemlere karşı yoluna devam edemeyen işlevlerini yerine getiremeyen aile, sağlıksız işlev gösteren ailedir ve bu ailelerde; rollerin birbirlerine karışması, ailedeki hiyerarşinin bozulması, çatışma yönetimindeki yetersizlikler, problem çözme becerisinde azalma, kişiler arası iletişimde birbirlerine karışık mesajlar verme gibi özellikler görülebilmektedir. Aile ve çift terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır. Sorunların üstesinden gelmek adına, ailenin güçlerini ve sağlamlığını arttırmayı amaçlar. Ailenin yaşam tarzını, aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkisini ve iletişimini ele alır ve sistemik bir kurama dayanan terapi biçimiyle; yani parçaları tek başına değerlendirmek yerine bir bütün halinde değerlendirerek problemlerinin üstesinden gelinmesine yardımcı olur. Ülkemizde aile ve aile terapisinin içerisinde yer verilebilecek çift terapisi son yıllarda giderek artan bir öneme sahiptir. Sıkıntılı ve zor olan döngülerinden kurtulabilmek için tüm sistemde meydana gelebilecek bir değişime ihtiyaç duyan bireyler aile terapisi ile birlikte, kişilerin birbirlerine yardım edebilmeleri için yapıcı yollar bulur. Her bir üyenin sıkıntısı aile sistemi içinde değerlendirilir.

AİLE TERAPİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Aile ve çift ilişkilerinde sorunlar yaşayan herkes aile terapisinden yararlanabilmektedir. Aile
ve çift terapisinin yaygın bir kullanımı bulunmaktadır. Aşağıdaki durum veya durumları
yaşayan aile bireyleri bu konuda danışmanlık alabilirler;
 Aile ortamında yaşanan huzursuzluklar ve gerilimler
 Evlilik problemleri
 Cinsel sorunlar
 Aile üyerinde bir veya birden fazla kişide önemli bir sağlık sorunu
 Aile içi şiddet varlığı
 Uyum sorunları
 Alkol ve madde bağımlığı
 Boşanma veya ayrılma
 Çocuk ve anne-baba ilişkisindeki problemler
 Ebeveynlik becerileri
 Üvey bireyi içeren aile ortamı
 Göç eden ailelere destek amaçlı
 Travma sonrası bozukluklar
 Ekonomik problemler
 Duygusal ihmal veya istismar
 Yas veya kayıp
 Yeme bozuklukları