Bizi Arayın: 0533 157 44 61

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir ?
Bilişsel davranışçı terapi bir psikoterapi türüdür.  İnsan davranışı ve duygulanımını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bilimsel bir zemin üzerine kurulu olup birçok psikiyatrik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımıdır.  Tedavide danışan kişi ile terapist çeşitli sorunları belirlemek ve anlamak için, iyileşmeyi hedef alan bir işbirliği içinde düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkiler konusunda çalışırlar. Bu
yaklaşım genellikle "şimdi ve burada" üzerine, yani o anda güncel olarak kişide sıkıntı yaratan sorunlar üzerine odaklanır.  Kişinin öz kaynaklarını kullanarak sıkıntı yaratan durumlarla başa çıkabilmesine yardımcı olacak becerileri kazandırmak asıl hedeftir. Terapist ve danışanın birlikte çalışarak saptadığı hedeflere ulaşmak ve “değişim” yaratabilmek için seanslar sırasında öğrenilenler seanslar arasında uygulamaya geçirilir. Seans içinde terapistten öğrenilen bilginin beceriye dönüştürülebilmesi için uygulamada “ev ödevleri” ya da egzersizlerden faydalanılır.

Bilişsel Davranışçı Terapiden Kimler Faydalanabilir ?
Bu terapi türünün etkililiğini gösteren bilimsel veriler mevcuttur. Bu veriler bilişsel davranışçı
terapinin aşağıda sayılan sık görülen psikiyatrik bozuklukların tedavisinde etkili olduğunu
göstermiş ve bilişsel davranışçı terapi bu bozuklukların tedavisini konu alan pek çok kılavuzda
etkili bir tedavi yöntemi olarak yer almıştır:
 Anksiyete bozuklukları
 Obsesif kompulsif bozukluk
 Panik bozukluk
 Hipokondriyazis
 Travma sonrası stres bozukluğu
 Yaygın anksiyete bozukluğu
 Depresyon
 Cinsel işlev bozuklukları
 Çift tedavileri ve aile terapileri
 Alkol ve madde kötüye kullanımı
 Yeme bozuklukları
 Somatoform bozukluklar
 Sosyal fobi
 Özgül fobiler
 Tik gibi çeşitli davranış problemleri
 Yeme bozuklukları
 Ayrıca KDT’nin aşağıda yer alan diğer durumlarda da tedaviye katkı sağladığı
gösterilmiştir:
 Şizofreni
 İki uçlu bozukluk (Bipolar bozukluk)
 Öfke kontrolü
 Kişilik bozuklukları
 Ağrı kontrolü
 Çeşitli sağlık sorunlarına uyum sağlama
 Uyku bozuklukları