Psikoterapi, bir uzman eşliğinde kişinin duygularını, düşüncelerini, kendisi ve başkalarıyla ilgili inançlarını, kişisel yaşantılarını güvenli bir biçimde keşfetme süreci olarak tanımlanabilmektedir. Bunun yanı sıra, psikoterapiden destekleyici bir süreç olarak, yaşamın zor evrelerinden birinde ya da stres altındayken de yararlanılabilir. Psikoterapi ; bilişsel davranışçı terapi gibi düşünce sistemiyle çalışan psikodinamik terapi gibi erken çocukluk çatışmaları ve yaşantılarıyla çalışan yapılandırılmış bir tedavi sürecidir.Psikoterapi, bir uzman eşliğinde kişinin duygularını, düşüncelerini, kendisi ve başkalarıyla ilgili inançlarını, kişisel yaşantılarını güvenli bir biçimde keşfetme süreci olarak tanımlanabilmektedir. Bunun yanı sıra, psikoterapiden destekleyici bir süreç olarak, yaşamın zor evrelerinden birinde ya da stres altındayken de yararlanılabilir. Psikoterapi ; bilişsel davranışçı terapi gibi düşünce sistemiyle çalışan psikodinamik terapi gibi erken çocukluk çatışmaları ve yaşantılarıyla çalışan yapılandırılmış bir tedavi sürecidir.

 

PSİKOTERAPİDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Psikoterapi genellikle, bireyin günlük hayatında yaşadığı sorunları, bir kaç günden fazla süren üzüntü yaşamasına yol açması durumunda dahi önerilmektedir. Bu genel koşullar dışında, yaşam kalitesini arttırmak, kendi özelliklerinin farkındalığını yaratmak amaçlarından yola çıkarak hedeflenen değişim için işbirliği ihtiyacı duyan herkes bu terapiden faydalanabilmektedir.

 

PSİKOTERAPİ İHTİYACI DUYULAN DURUMLAR
Depresyon, kaygı bozuklukları (obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, fobiler…) gibi psikiyatrik sorunlarda, tüm dünya çeşitli psikoterapi yöntemlerini kullanmaktadır.Ayrıca; • Devam eden, yoğun mutsuzluk, çaresizlik ve umutsuzluk duyguları yaşıyorsanız • Yaşadığınız duygusal zorluklar, kaygı ve korkularınız yaşamınızı olumsuz etkiliyorsa • Davranışlarınız kendinize ya da diğerlerine zarar vermeye başladıysa (madde ya da aşırı alkol kullanımı varsa, agresif  hale geldiyseniz…) • Yaşadığınız duygusal zorluklar nedeniyle aileniz ya da yakınlarınızla karşı karşıya kalıyorsanız • İş performansınızla ilgili kaygınız varsa,psikoterapiden faydalanabilirsiniz